Пятниця, 25.09.2020, 03:18 | RSS
Червоноградський Професійний Гірничо-Будівельний Ліцей
Меню сайту:

Правила прийому


І. Загальні положення.

1.1. На навчання до ДПТНЗ " Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають повну або базову загальну середню освіту. Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими , статевими та медичними показниками , а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що визначені у Державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення.

1.5. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання у ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" здійснює приймальна комісія, яку очолює директор ліцею. Директор ліцею своїм наказом визначає склад і порядок роботи комісії. Комісія працює щоденно з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи, неділі та святкових днів.

2.2. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- черговий член приймальної комісії організовує роботу з прийому, обліку і зберіганню документів вступників на період роботи комісії, проводить роз'яснювальну роботу, доводить до відома вступників графік проведення співбесід та вступних випробувань;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші завдання пов’язані з прийомом.

2.3. Правила прийому на навчання в ЧПГБЛ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, де обумовлено:

- перелік професій згідно з одержаною ліцензією;

- вимоги до овітнього рівня вступників за кожною професією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професією;

- форми навчання;

- обмеження професій за медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають одинаковий конкурсний бал;

- порядок роботи приймальної комісії;

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

На 2018 рік ДПТНЗ " Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" проводить набір учнів за наступними професіями, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, серія АЕ № 458399 від 16.06.2014 р. та Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України зі змінами (внесеними згідно наказу Міністерства освіти і науки № 499 від 14.05.2013 р.) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 29.05.2013 р. за № 823/23355.

На основі повної загальної середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації:

-Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур,маляр - 1,5р

-Столяр будівельний, паркетник - 1,5р.

На основі базової середньої освіти для здобуття робітничої кваліфікації із здобуттям повної загальної середньої освіти:

-Електрослюсар підземний.Електрозварник ручного зварювання - З,5 р

-Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварник - 2р. 10 м.

-Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник. - 2р. 10 м.

-Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник - 2 р. 10 м.

-Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів - 2 р. 10 м.

-Кухар. Бармен - 3 р.3. м

-Кухар. Кондитер - 3 р. 3 м.

На 2018 рік для ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" прийом учнів становить 225 осіб.

Прийом документів здійснюється з 01.06.2018 р. – 30.08.2018 р. на первинну професійну підготовку, а на інші види підготовки впродовж року відповідно до потреб юридичних та фізичних осіб.

ІІІ. Документи для вступу.

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ на навчання в ліцей встановленого зразка із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають наступні документи :

• документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

• медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або його завірену копію);

• документи, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

• паспорт громадянина України, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, документ про відношення до військової служби, та документи, що дають право на пільги вступник представляє особисто в терміни визначені для подання документів;

• 6 фотокарток розміром 3х4;

• ідентифікаційний код. Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники, для обробки персональних даних, подають особисто приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, на раніше ніж п’ятнадцять днів до початку занять.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ЧПГБЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання на всі професії на базі повної та базової загальної середньої освіти проводиться зарахування:

а) за результатами співбесіди;

б) середнім балом атестата (свідоцтва).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань :

• Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

• діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами) ;

• діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

• діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 « Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» ;

• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків на місці, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» . Згіно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, для здобуття професійно-технічної освіти у державних навчальних закладах.

5.2. Першочергово на навчання зараховуються за інших рівних умов:

• випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

• випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

• учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

• особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим призначенням на навчання.

5.3. Зарахування на навчання до ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора ліцею. Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів після конкурсного відбору.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголення подає відповідну заяву на ім’я директора.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням угоди між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання і працевлаштування.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з числа учнів ліцею. На звільнені при цьому місця проводиться додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) може проводитись додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом року навчальній частині ліцею, а потім знищуються, про що складається акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому учнів в ДПТНЗ "Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей" на 2018 рік здійснює директор ліцею та Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту